Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

Az alábbiakban weboldalunk akadálymentes verzióját tekintheti meg.


„Gyálai Holt-Tisza kármentesítése”

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008
A Projekt célkitűzése a területen a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott környezeti kockázatot jelentő földtani közeg (mederüledék) felszámolása, a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése. Részcélok: szennyezőanyag eloszlására vonatkozó tényfeltárás elvégzése; szennyeződés felszín alatti elhelyezkedéséhez és a területhasználatból és ökológiai igényekből fakadó kötöttségekhez igazodó, környezeti és humán-egészségügyi kockázatelemzésen alapuló „D” kármentesítési célállapot határértékek meghatározása; határértékeket meghaladó szennyezettség megszüntetése úgy, hogy hosszú távon is biztosított legyen a kármentesítési célállapot határértékek betartása; biodiverzitás feltételeinek biztosítása. A kármentesítés a holtág „Fehérpart” - II. bögét és a „Fekete víz” - III. bögét érinti. A rendelkezésre álló adatok alapján a kármentesítendő terület nagysága összesen 37,59 hektár. A Projekt hozzájárul a holtág természetes szerkezetének helyreállításához és a helyiek életminőségének javulásához. A Projekt megvalósulása révén az állam eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek, többek között az EU 2000/60/EEC számú Víz Keretirányelv előírásainak. A fejlesztés szükségessége:

A Gyálai Holt-Tisza Magyarország egyik legnagyobb holtága. Medre három, egymástól lényegesen eltérő állapotú és vízminőségű ún. bögére osztott (Halászvíz, Fehérpart, Feketevíz). Elsődleges feladata a belvízvisszatartás, valamint Szeged város záporvizeinek befogadása, öntözővíz-tározás, halászat és horgászat. A feliszapolódottság, illetve a szennyezett iszap a holtág valamennyi funkcióját kedvezőtlenül befolyásolja. A medret és a vízteret rendkívül rossz, erősen degradálódott állapotok jellemzik. Erős és intenzív a szaghatás, a víz minősége rossz. A város fejlődésével a holtághoz is egyre közelebb kerültek az ingatlanok, melyek korlátozzák a nagyobb vízkészlet tározását. Az élőhely természetes szerkezete az antropogén hatások miatt homogenizálódott, az életlehetőségek beszűkültek, de az emberi jelenlét ellenére jelentős állatközösségek maradtak fenn, amelyek további csökkenése várható, ha nem történik beavatkozás. A belterület közelsége miatt a lakosság számára kiemelten fontos a környezet állapota, a fennálló terhelések jelentősen rontják a helyiek életminőségét.

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság Konzorciumi tag: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: Gyálai Holt-Tisza kármentesítése Szerződött támogatás összege: 4 500 000 000 Ft Támogatási döntés dátuma: 2019.05.13 Támogatás mértéke: 100% Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.11.30


Kedvezményezett(Konzorciumvezető)

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Levelezési cím:
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: +36 1 225 44-00
www.ovf.hu


Konzorciumi partner

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Levelezési cím: 
H-6720 Szeged, Stefánia 4.
Telefon:  +36 62/599-599
www.ativizig.hu


Pilot

Adept Enviro Kft.
Levelezési cím:
Levelezési cím: 1117 Budapest, Budafoki út 70.
Telefon: +36 30 970-3713


PR

Info Partners Como Kft.
Levelezési cím:
Levelezési cím: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. B. ép. C. lház. 3. em. 4.
Telefon: +36 70 434-1154